Stara vodarna v Rižani

Stara vodarna Rižanskega vodovoda Koper ali čistilna naprava za čiščenje surove vode je bila zgrajena leta 1935. Nahaja se približno 50 metrov nad magistralno cesto Koper-Kozina ob novi vodarni. Tehnologija prečiščevanja vode je temeljila na usedanju mulja in filtriranju vode skozi pesek. Redno smo jo uporabljali vse do leta 1997, ko smo odprli novo vodarno, ki deluje po načelu  ultrafiltracije.

Stara vodarna je trenutno v stanju pripravljenosti. Uporabiti jo je možno le v skrajnem primeru, če bi nova vodarna izpadla iz obratovanja. Še vedno pa služi kot grobi predusedalnik za določeno količino surove vode, ki teče iz izvira skozi vodarno s pretokom 250-300 m3/h.