Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti

V Javnem podjetju-Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o. - s.r.l. se zavezujemo omogočati dostopnost spletnega mesta www.rvk.si vsem uporabnikom, skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

 

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto www.rvk.si in je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi v nadaljevanju navedenih izjem (nedostopnih vsebin). Skrbnik spletnega mesta je Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

  • odzivno oblikovanje (angl. responsive) – postavitev vsebine se prilagaja ločljivosti zaslona,
  • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona, brajevo vrstico) – delna implementacija,
  • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške) – delna implementacija,
  • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
  • predvidljivo delovanje spletišča,
  • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov,
  • slike so opremljene z nadomestnim besedilom – ne velja za vse objave podatkov, zaradi tehničnih omejitev.

 

Stopnja skladnosti

Pri razvoju novih spletnih strani in aplikacij sledimo smernicam WCAG 2.0 ali WCAG 2.1 (angl. Web Content Acessibility Guidelines), ki se delijo na tri ravni Skladne vsebine: A, AA in AAA. V Rižanskem vodovodu Koper d.o.o.-s.r.l. se trudimo biti skladni najmanj z ravnjo AA.

 

Splošno o drugih nedostopnih vsebinah

V podjetju Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l. smo z vso skrbnostjo pristopili k uskladitvi spletnega mesta z zahtevami Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, so pa na spletnem mestu prisotne še določene vsebine, ki so nastale pred letom 2020 in so zaradi nesorazmernega bremena še v urejanju, in sicer:

  • določeni dokumenti v obliki PDF zapisa,
  • različne kompleksne tabele s podatki,
  • vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij.

 

Povratne in kontaktne informacije

Veseli bomo informacij o uporabniški izkušnji na spletnem mestu kot tudi vaše prošnje o morebitnih dodatnih prilagoditvah spletnega mesta za ranljive skupine.

Prav tako pa nas lahko obvestite o morebitnih primerih neskladne vsebine po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, mi pa jih bomo skušali izboljšati oziroma vam bomo omogočili alternativne vire dostopa.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Vse informacije, ki so dostopne na spletnih straneh Javno podjetje-Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o. - s.r.l., lahko dobite:

 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 15. maja 2021 na podlagi samoocene.

Izjava je bila nazadnje posodobljena 19. aprila 2023.

 

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo na:
 
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
+386 1 555 58 48
gp.irsid@gov.si