Trenutno ni predvidenih motenj na sistemu.

img
Zadnje novice

28 . Maj 2024

Spoštovani predstavniki medijev,

V zadnjih dneh se na območju Sečovelj, kjer poteka prenova vodovodne infrastrukture, pojavljajo nepreverjene informacije in govorice o tem, da je vodo iz Rižanskega vodovoda potrebno prekuhavati pred uporabo. V Rižanskem vodovodu Koper zavračajo te dezinformacije, saj njihovo širjenje škoduje krajanom Sečovelj, ker jim povzroča odvečno skrb in nalaga nepotrebna ravnanja s pitno vodo.

Rižanski vodovod sporoča, da je voda na območju Sečovelj, kot tudi v celotnem sistemu Rižanskega vodovoda Koper pitna, neoporečna in zdravstveno ustrezna. Za to skrbijo zaposleni v Rižanskem vodovodu Koper, ki zagotavljajo, da je voda uporabna brez prekuhavanja ali kakršnikoli drugih ukrepov. Prosijo uporabnike, da se ne ozirajo na govorice in vse informacije preverijo neposredno na Rižanskem vodovodu Koper.

 

Petar Damjanić

Svetovalec za odnose z javnosmi

24 . Maj 2024

Spoštovane krajanke in krajani Sečovelj, 

podjetje Rižanski vodovod Koper je eden izmed štirih izvajalcev obsežne infrastrukturne prenove vašega kraja, s katero živite že od lanske jeseni. V zelo zahtevni investiciji je naše podjetje izvedlo nujno prenovo vodovodne infrastrukture, ki je bila dotrajana in je predstavljala tveganje za večje vodne izgube. 

Celoten obseg del je bilo možno ugotoviti šele z vpogledom v dejansko stanje oziroma z začetkom del. Izkazalo se je, da bomo morali v okviru naložbe izpeljati tudi nekatera dodatna gradbena dela, ki so podaljšala prvotno načrtovan čas gradnje. 

Zavedamo se, da so tudi naši gradbeni stroji grobo posegli v vaš vsakdanjik in da ste se morali v minulih mesecih sprijazniti s pogoji za življenje, ki jih niste vajeni in so vam povzročali veliko preglavic. Zato se vam zares globoko zahvaljujemo za vaše razumevanje in potrpežljivost in iskreno opravičujemo, ker investicije ni bilo mogoče dokončati v skladu z izvirno časovnico. 

Ti dodatni gradbeni in preventivni ukrepi so bili neizogibni in nujni za zaščito vašega zdravja oziroma za zagotavljanje pogojev, da bo iz vaših špin vedno pritekla kakovostna in zdravstveno ustrezna pitna voda.  To je naše temeljno poslanstvo in temu je prilagojeno vse naše delo, odgovornost in predanost, kar pa občasno povzroči tudi nevšečnosti, ki ste jih doživljali v Sečovljah. 

Zaradi zagotavljanja zdravstvene ustreznosti pitne vode bomo morali v naslednjih dneh izvesti še dodatne dezinfekcijske ukrepe v novozgrajenem vodovodnem odseku. Te ukrepe bomo izvajali predvidoma do konca junija, zaključna dela pa bomo sklenili v prvi polovici julija. 

Do zaključka celotne prenove bomo skušali v čim manjši meri obremenjevati vaš vsakdanji ritem ter življenje in šolske obveznosti vaših otrok. Zato se bomo do konca šolskega leta izogibali popolni zapori ceste. 

Še enkrat se vam zahvaljujemo za izkazano razumevanje in vam zagotavljamo, da smo čas izvedbe investicije podaljšali izključno v skrbi za vaše zdravje in temeljno človekovo pravico, kot pravico do pitne vode opredeljuje tudi slovenska ustava. 

S spoštovanjem, Rižanski vodovod Koper.

Rižanski vodovod skozi čas

1935 - Ustanovitev RVK

Leta 1935 je bila ustanovljena družba RVK. Takrat se je pričela tudi izgradnja primarnega vodovodnega sistema.

1965 - dodatna vodna vira Sečovlje

Z raziskavami v Sečoveljski dolini sta odkrita dva nova vodna vira - Bužini in Gabrieli.

1970 - Dodatni vodni vir Gradole

V tem letu si RVK zagotovi še dodatne količine vode z navezavo na hrvaški vodovodni sistem z vodnim virom Gradole.

1987 - reševanje oskrbe z vodo

Zaradi hude suše je prišlo do velikega pomanjkanja vode. Država in lokalne oblasti so tako prisiljene poskrbeti za dolgoročno reševanje oskrbe s pitno vodo v Slovenski Istri.

1989 - začetek izvajanja programa oskrbe Obale z vodo

Po dveletnih pogajanjih s Svetovno banko se je leta 1989 začelo izvajanje programa oskrbe Obale z vodo v petih fazah.

2020 - 85 obletnica obstoja

V letu 2020 Rižanski vodovod Koper praznuje 85. obletnico delovanja.