Predvidene in aktualne motnje v vodooskrbi

19.05.2024 - - občina Ankaran

img
Zadnje novice
Rižanski vodovod skozi čas

1935 - Ustanovitev RVK

Leta 1935 je bila ustanovljena družba RVK. Takrat se je pričela tudi izgradnja primarnega vodovodnega sistema.

1965 - dodatna vodna vira Sečovlje

Z raziskavami v Sečoveljski dolini sta odkrita dva nova vodna vira - Bužini in Gabrieli.

1970 - Dodatni vodni vir Gradole

V tem letu si RVK zagotovi še dodatne količine vode z navezavo na hrvaški vodovodni sistem z vodnim virom Gradole.

1987 - reševanje oskrbe z vodo

Zaradi hude suše je prišlo do velikega pomanjkanja vode. Država in lokalne oblasti so tako prisiljene poskrbeti za dolgoročno reševanje oskrbe s pitno vodo v Slovenski Istri.

1989 - začetek izvajanja programa oskrbe Obale z vodo

Po dveletnih pogajanjih s Svetovno banko se je leta 1989 začelo izvajanje programa oskrbe Obale z vodo v petih fazah.

2020 - 85 obletnica obstoja

V letu 2020 Rižanski vodovod Koper praznuje 85. obletnico delovanja.