Lastniška struktura in organi družbe

Lastniki Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, d.o.o.-s.r.l., so njegove občine ustanoviteljice. To so: Mestna občina Koper, Občina Izola, Občina Piran in Občina Ankaran.

 

Organi družbe

Rižanski vodovod Koper je javno podjetje, zato ima po statutu določene tri organe družbe:

  • skupščina družbe – sestavljajo jo trije člani občin ustanoviteljic, ki imajo svoje namestnike;
  • nadzorni svet – sestavlja ga šest članov, štiri člane izvoli skupščina, dva pa sta predstavnika sveta delavcev;
  • ustanoviteljski organ – sestavljajo ga župani občin ustanoviteljic.