Predpisi

Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje ali vodenje v upravnih postopkih

Na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku in Uredbe o upravnem poslovanju Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l. objavlja:

UPRAVNI POSTOPEK NA PRVI STOPNJI
IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO OBSEG POOBLASTILA
Dolores Bernetič Strokovni sodelavec za GIS Pooblastilo za odločanje
Korado Pucer Vodja Tehnično razvojne službe Pooblastilo za odločanje
Petra Cetin Referent za soglasja I Pooblastilo za vodenje
Aleksandra Petrovački Referent za soglasja I Pooblastilo za vodenje
Maruška Furlan Kozakiv Referent za soglasja II Pooblastilo za vodenje
Tea Kralj Referent za soglasja I Pooblastilo za vodenje
Svetlana Vran Obdelovalec podatkov Pooblastilo za vodenje

Tehnični pravilnik

Tehnični pravilnik družbe Rižanski vodovod Koper (RVK) ureja tehnično izvedbo, vzdrževanje in uporabo javnega sistema oskrbe s pitno vodo, ki ga upravlja ali ga bo prevzel v upravljanje RVK v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo in veljavnimi tehničnimi in drugimi predpisi.

Določbe tega pravilnika se morajo obvezno upoštevati v upravnih postopkih, pri načrtovanju, projektiranju, izvajanju, upravljanju in uporabi objektov in naprav, ki s svojim obstojem, delovanjem ali s predvideno gradnjo neposredno vplivajo na javni sistem oskrbe s pitno vodo.

Odlok o oskbi s pitno vodo

Odlok o oskbi s pitno vodo je temeljni dokument, ki določa vrste nalog, ki se izbajajo v okviru storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (javna služba), in nekatere pogoje za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot javna služba, ter za lastno oskrbo s pitno vodo.