Politika zasebnosti RVK

1.   SPLOŠNO

Politika zasebnosti RVK se nanaša na osebne podatke posameznikov, zbrane preko spletne strani www.rvk.si ali preko portala e-Vodarina in se ne nanaša na osebne podatke, pridobljene od posameznikov na podlagi ostalih storitev, ki jih opravlja javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o.- s.r.l. (v nadaljevanju RVK).

 

2.   OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

V skladu s privolitvijo posameznika v obdelavo njegovih osebnih podatkov, RVK kot upravljavec zbira naslednje vrste osebnih podatkov:

 Namen
 Vrste osebnih podatkov
 1. Obveščanje o motnjah na omrežju s pitno vodo
 - e-mail naslov
 2. Prejemanje e-novic
 - e-mail naslov

Osebne podatke posameznika zbiramo, hranimo in obdelujemo le za namene, v katere je posameznik aktivno privolil, in jih ne uporabljamo za nobene druge namene ter jih ne posredujemo tretjim osebam. Osebni podatki se v tretje države ne iznašajo.

Za prijavo na obveščanje posameznik zagotovi osebne podatke prijavo na obveščanje, v kolikor se posameznik ne prijavi na obveščanje, obvestil ne more prejemati.

Na podlagi zbranih podatkov se ne sprejemajo avtomatizirane odločitve, niti se ne oblikujejo profili.

 

3.   ROK HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Podatke hranimo do izčrpanja namena za obdelavo podatkov ali do umika soglasja posameznika.

Če na svoj e-mail naslov ne želite več prejemati naših e-novic in/ali obvestil o motnjah, lahko to dosežete z umikom svojega soglasja s klikom na povezavo za odjavo, ki se nahaja v spodnjem delu vsakega elektronskega sporočila, ki vam ga pošljemo.

 

4.   PRAVICE POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI

V zvezi z osebnimi podatki, ki jih zbira in obdeluje RVK na podlagi namenov iz točke 1 te Politike zasebnosti, ima posameznik pravico do:

 • dostopa do osebnih podatkov (15. člen GDPR),
 • dostopa do osebnih podatkov (15. člen GDPR),
 • popravka osebnih podatkov (16. člen GDPR),
 • izbrisa oziroma pozabe osebnih podatkov (17. člen GDPR),
 • omejitve obdelave osebnih podatkov (18. člen GDPR),
 • obveščenosti v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave (19. člen GDPR),
 • prenosljivosti osebnih podatkov (20. člen GDPR),
 • ugovora obdelavi (21. člen GDPR),
 • pridobitve podatka o tem, kateri njegovi osebni podatki se nahajajo v zbirkah upravljavca,
 • pravica do preklica privolitve,
 • vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, tel. št. 01 230 97 30.

 

5.   POGODBENI OBDELOVALCI

Za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje pri izvajanju spletnih storitev sodelujemo z nekaterimi pogodbenimi obdelovalci, kot so:

 • ponudnik storitev pošiljanja elektronskih sporočil,
 • vzdrževalec spletne strani.

6. VIDEO NADZOR

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) INOBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) IN76. ČLENU ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-2) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V OKVIRU IZVAJANJA VIDEONADZORA 

Upravljavec osebnih podatkov: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBLICA RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o. - s.r.l., Ulica 15.maja 13, 6000 Koper, vodovod@rvk.si, 05 6686 000


Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): Pooblaščene osebo za varstvo osebnih podatkov RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o. - s.r.l. ni bila imenovana. Imenovana je bila projektna skupina za GDPR, kontakt: gdpr@rvk.si. 

Namen obdelave osebnih podatkov:  varovanje ljudi in premoženja družbe.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), 3. poglavje Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22).

Uporabniki osebnih podatkov: Pogodbeni obdelovalec – izvajalec storitev zasebnega varovanja.

Obdobje hrambe osebnih podatkov: Posnetki videonadzornega sistema se lahko hranijo do 6 mesecev.

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: s pisno zahtevo, poslano na naš naslov, lahko kadarkoli zahtevate uresničevanje tistih pravic, ki jih posamezniku daje GDPR.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu, na naslov Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si. 

Informacije o tem:

 • ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: osebne podatke zagotovite že z vstopom v videonadzorovano območje;
 • ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: če ne želite obdelave vaših osebnih podatkov, ne boste mogli vstopiti v stavbo, saj se videonadzor izvaja ves čas in brez izjem.

Podatki se uporabljajo izključno za zgoraj navedeni namen in se za nadaljnje obdelave ne uporabljajo. Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

7.   VELJAVNOST politike zasebnosti

RVK lahko Politiko zasebnosti spremeni ali dopolni brez posebnega obvestila.

Ta politika zasebnosti je veljavna od 25. 5. 2018.

 

KONTAKTNI PODATKI UPRAVLJAVCA

RIŽANSKI VODOVOD KOPER d.o.o. - s.r.l.
Ulica 15. maja 13,
6000 Koper-Capodistria
T: (05) 668 60 00
F: (05) 668 61 20
E: vodovod@rvk.si