Zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode na vodovodnem sistemu Rižanskega vodovoda Koper v času epidemije korona virusa SARS-CoV-2

20.03.2020
img

Zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode na vodovodnem sistemu Rižanskega vodovoda Koper tudi v času epidemije korona virusa SARS-CoV-2

Pitna voda Rižanskega vodovoda Koper se v obeh vodarnah (v Cepkih in v Sečovljah) s katerimi upravlja Rižanski vodovod, pripravi s postopkom ultrafiltracije. To je fizikalni postopek, pri katerem iz vode odstranimo suspendirane snovi in vse delce, ki so večji od 0.03 mikrona. Na ta način izločimo kalnost in organske makromulekule. Odstranijo se tudi vsi mikroorganizmi, vključno z bakterijami, virusi ter vsemi vrstami cist in parazitov. V vodi ostanejo še raztopljene mineralne in druge snovi ter organske mikromolekule. Po zaključeni pripravi vode se vodi na obeh vodarnah doda še dezinfekcijsko sredstvo na bazi aktivnega klora, za zaščito pred mikrobiološkimi tveganji v sistemu distribucije.
Prav tako je Rižanski vodovod za čas trajanja epidemije preventivno omejil vstop zaposlenim v vodovodne objekte, dela na vodovodnem sistemu, pa smo omejili le na najnujnejše, da bi v največji meri našim uporabnikom zagotavljali nemoteno oskrbo z zdravo pitno vodo.

Pitna voda iz javnega vodovodnega sistema Rižanskega vodovoda je tudi v času epidemije korona virusa SARS-CoV-2 zdravstveno ustrezna in varna za pitje, kar redno preverjamo z laboratorijskimi analizami pitne vode po celotnem vodovodnem sistemu. Pitna voda je varna tudi za umivanje rok, ki je v tem času še posebej priporočljiv ukrep za zajezitev širjenja virusa.