Z novimi ukrepi ščitimo zdravje vseh nas

Zaradi ponovnega poslabšanja epidemioloških razmer smo bili v družbi Rižanski vodovod Koper znova prisiljeni uvesti omejitve v poslovanju družbe. Uradne ure za neposredni sprejem strank so v bodoče možne samo ob izpolnjevanju pogoja PCT. Vse stranke, ki pogoja ne izpolnjujejo, lahko vsa opravila izvedejo preko telefonske številke 05 668 6000 ali po elektronski pošti na naslov: vodovod@rvk.si

Z navedenimi ukrepi in njihovim doslednim izvajanjem želimo zaščititi vaše in naše zdravje in s tem prispevati k preprečevanju širjenja nalezljivega virusa.