Vzdrževanje interne vodovodne napeljave s prekinjeno uporabo pitne vode v času epidemije in po njej

20.04.2020

VZDRŽEVANJE INTERNE VODOVODNE NAPELJAVE S PREKINJENO UPORABO PITNE VODE V ČASU EPIDEMIJE IN PO NJEJ

Ukrepi, ki jih je sprejela vlada Slovenije pri preprečitvi širjenja virusa COVID-19 so imeli za posledico prekinitev dejavnosti in zapiranje številnih poslovnih stavb, šol in vrtcev, gostinskih obratov, frizerskih in kozmetičnih salonov...  Posledično se je zmanjšala ali prekinila uporaba pitne vode v teh objektih, kar je povzročilo njeno zastajanje v internih vodovodnih napeljavah.  Uporabnost in zdravstvena neoporečnost takšne vode je lahko zelo vprašljiva, zato  v času trajanja epidemije priporočamo lastnikom, upravnikom in odgovornim osebam, ki skrbijo za objekte, redno preventivno spiranje internega vodovodnega  omrežja.

Potem, ko je vlada  Republike Slovenije napovedala omilitev dela ukrepov, se predvideva tudi možnost odpiranja nekaterih izmed naštetih dejavnosti in objektov. S stališča zagotavljanja ustreznosti pitne vode v navedenih objektih, to zahteva obvezno izvajanje številnih higienskih ukrepov. Gre za  tiste ukrepe, s katerimi vsako jesen  zagotavljamo skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode pred začetkom vsakega šolskega leta v šolah in vrtcih. Priporočila in nasveti:

 Podrobne smernice, pred ponovnim odpiranjem objektov, ki so bili zaprti zaradi preprečevanja širjenja novega korona virusa COVID-19, najdete na tej povezavi, na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje:

https://www.nijz.si/sl/priporocila-lastnikom-objektov-za-hisno-vodovodno-omrezje-hvo-po-daljsi-prekinitvi-uporabe-pitne

Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.