Srebrni znak Civilne zaščite Rižanskemu vodovodu Koper

04.03.2020

Na osrednji slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite, ki je potekala 2. marca na Brdu pri Kranju so podelili priznanja podjetjem, posameznikom in organizacijam v zahvalo za nesebično in prizadevno delo na področju zaščite, reševanja in pomoči, pa tudi za hrabra dejanja ob različnih vrstah nesreč v letu 2019.

Rižanski vodovod Koper je ob tej priložnosti prejel  Srebrni znak Civilne zaščite za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju ter izboljšanju varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami.  Gre za veliko priznanje, za izjemno odgovoren odnos in hitro ukrepanje vseh zaposlenih na Rižanskem vodovodu v lanskem letu, v času izrednega dogodka in po njem.  Slovesne podelitve priznanj sta se udeležila direktor Rižanskega vodovoda Koper Martin Pregelj in vodja sektorja oskrbe s pitno vodo Darij Križman.

Direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregelj se je za prisluženo priznanje posebej zahvalil sodelavkam in sodelavcem:

»Spoštovane sodelavke in cenjeni sodelavci,

vsem skupaj in vsakemu posebej se zahvaljujem za požrtvovalen, nesebičen, kolektiven predvsem pa odgovoren pristop ob izrednem dogodku v minulem letu in v dneh, tednih in mesecih po tem, da ste s skupnimi močmi uspeli obvarovati in nemoteno zagotavljati vodooskrbo vseh štirih občin Slovenske Istre.

To priznanje, ki smo ga prejeli, je posledica tega in dobi ga lahko samo tak kolektiv, kot je kolektiv, kateremu sem se priključil pred slabim letom, le nekaj mesecev pred tem dogodkom.

Hvala vam iz srca in prepričan sem, da bomo skupaj tudi v bodoče enako dobri, če ne boljši.«

Hkrati Rižanski vodovod sporoča, da je vse od izrednega dogodka izlitja kerozina v predoru nad Dolom pri Hrastovljah, odgovorno in stalno skrbel za kakovost pitne vode v okviru oskrbe z njo v vseh štirih občinah Slovenske Istre.

Samo kvaliteto je poleg internih analiz stalno preverjal tudi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Neodvisno pa so bili vzorci v analizo predani tudi laboratorijem v tujini, dvema na Hrvaško in enemu v Italijo. Vse analize so v vsem tem času pokazale, da je voda, s katero Rižanki vodovod oskrbuje območja občine Piran, občine Izola, mestne občine Koper in občine Ankaran neoporečna, zdrava, pitna in skladna s Pravilnikom o pitni vodi.