Rižanski vodovod Koper praznuje 85. obletnico

26.05.2020
img
85 let Rižanskega vodovoda

Na današnji dan, 26. maja 1935, je bil svečano odprt Rižanski vodovod. Z dnem, ko je pitna voda prvič pritekla na mestne izlivke, so se uresničile tisočletne sanje istrskih ljudi in zemlje. Z vsemi temi vrednotami preteklosti smo začeli ustvarjati oplemeniteno življenje. Ta prvi sistem RV je bil v primerjavi z današnjim zelo preprost. Obsegal je zajetje izvira Rižane, cevovod surove vode od izvira do vodarne, vodarno Rižana z zmogljivostjo 90 litrov na sekundo in tranzitni cevovod do Portoroža, vejo za Ankaran in Valdoltro, odcep za Dekane. Na trasi je bilo skupno 5 vodohranov. Vodovod v skupni dolžini 42 kilometrov je preko šestih predorov v celoti obratoval po gravitacijskem principu in še danes predstavlja osnovno hrbtenico vodovodnega sistema.  

Vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenske Istre čestitamo ob tem pomembnem jubileju vašega in našega Rižanskega vodovoda.