NALEZIMO SE DOBRIH NAVAD-CEPIMO SE!

04.05.2021

Epidemija covida-19 je povzročila eno največjih kriz v zadnjem stoletju, ki je korenito spremenila naša življenja, in učinkovita cepiva so v tem trenutku edino realno upanje, da se epidemija ne bo ponovila tudi v naslednji hladni sezoni.

Vsak posameznik lahko pomembno prispeva k preprečevanju širjenja virusa

K preprečevanju širjenja virusa lahko pomembno prispeva vsak od nas. Pri tem je najpomembnejše, da upoštevamo priporočena zaščitna ravnanja: vzdržujemo medosebno razdaljo vsaj 2 metra, pravilno nosimo masko, skrbimo za higieno rok, zmanjšamo medosebne stike z drugimi in v primeru bolezni ostanemo doma. Najučinkovitejši ukrep za zaščito našega zdravja in zdravja naših bližnjih pa je cepljenje, ki predstavlja najboljšo zaščito pred boleznijo ter težavami, tveganji in posledicami, ki jih prinaša covid-19. S cepljenjem bo vsak izmed nas prispeval ne le k zaščiti sebe in drugih, temveč tudi k rešitvi izjemno velikega problema, ki že predolgo hromi naša življenja.

 Na delovnih mestih smo vsak dan izpostavljeni tveganju z okužbo

Ker smo pri svojem delu v stiku z ljudmi, nas lahko z virusom covida-19 okužijo sodelavci ali mi prenesemo okužbo nanje, obenem pa lahko okužbo iz delovnega okolja prinesemo tudi v svoje domove in prenesemo na svoje najbližje. Podatki namreč kažejo, da je v Sloveniji v starostni skupini 25 do 65 let, torej v delovno aktivni populaciji, skoraj 70 odstotkov vseh okuženih. Za varen zagon gospodarstva ter nemoteno delovanje vrtcev, šol, kulturnih ustanov in drugih delov družbe je treba doseči 60-odstotno precepljenost prebivalcev, zato bo s cepljenjem vsak od nas prispeval ne le k zaščiti sebe in drugih, temveč tudi k rešitvi izjemno velikega problema, ki že predolgo hromi naša življenja.

 Zaščitimo sebe in svoje bližnje pred covidom-19

Odločitev za cepljenje proti covidu-19 je vsekakor v rokah vsakega posameznika, odgovornost do drugih pa je v rokah nas vseh. Ne pozabimo, da je cepljenje tudi izkaz odgovornosti do tistih, ki so lahko krhkega zdravja in podvrženi resnim zapletom.

 Varnost in učinkovitost cepiv

Skrb glede varnosti in učinkovitosti cepiv je odveč. Vsa cepiva morajo namreč skozi enake, točno določene, postopke testiranja in ocenjevanja, kjer se preverja njihova učinkovitost in varnost, za kar poskrbijo ustrezne inštitucije. Cepiva proti covidu-19 so bila preizkušena v kliničnih testiranjih, v katerih je sodelovalo več deset tisoč ljudi in čeprav je bila časovnica strnjena, se je upoštevalo vse pomembne vmesne korake.