Martin Pregelj bo tudi v naslednjih 4 letih vodil javno podjetje Rižanski vodovod Koper

29.11.2022
Direktorju Rižanskega vodovoda Martinu Preglju je svet ustanoviteljic preko javnega razpisa podelil še en štiriletni mandat vodenja družbe. Postopek je zaključen z današnjim podpisom pogodbe na Nadzornem svetu Rižanskega vodovoda.
Pregelj je ob tem povedal: »Še naprej bomo delali ambiciozno, odločno in odgovorno. Naš veliki skupni cilj v tem mandatu je stabiliziranje vodooskrbe, da naše občane razbremenimo strahu pred pomanjkanjem pitne vode v sušnih poletjih.«