Do znanja za boljšo prihodnost

24.11.2019

V torek, 12.11.2019, je Andragoški center Slovenije v hotelu Oleander v Strunjanu izvedel prvo izobraževanje učiteljev temeljnih spretnosti v delovnem okolju, kamor smo bili povabljeni na skupni nastop z Ljudsko univerzo v Kopru pri predstavitvi primera dobre prakse izobraževanja zaposlenih. Izobraževanja potekajo v okviru projekta pridobivanja temeljnih in poklicnih kompetenc, v katerega je Ljudska univerza Koper vključena, v celoti financiranega s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada. 

Saša Pohlen je v svojem predavanju predstavil pot od ideje do uresničitve izvedbe izobraževanj v družbi s strani nosilca Ljudske univerze Koper.

phone

Izpostavil je pomen stalnega usposabljanja zaposlenih za ohranjanje, dvigovanje in širjenje kompetenc na delovnem mestu, za uspešno prilagajanje hitrim spremembam, ki smo jim izpostavljeni pri opravljanju svojega dela z namenom stalne optimizacije delovnega procesa, ter za motiviranje zaposlenih z vlaganjem v njihovo strokovno in osebnostno rast. Tu je tudi ključnega pomena prizadevanje  kadrovske službe in razvojno usmerjene strategije poslovodstva. Predstavljene so bile tudi zaključne ocene in reakcije zaposlenih ob prvem dokončanem tečaju, ki so bile izredno pozitivne in nas spodbujajo k nadaljevanju po začrtani poti.

Zahvaljujemo se organizatorjem za povabilo, predstavnicam Ljudske univerze v Kopru za odlično sodelovanje, na katero računamo tudi v prihodnje, in vsem prisotnim učiteljem in drugim, ki so nas z zanimanjem poslušali.