Čestitke ob Dnevu pomorstva

07.03.2021
img
ČESTITKE OB DNEVU POMORSTVA

Dan pomorstva obeležujemo 7. marca v spomin na sprejeto resolucijo o pomorski usmeritvi Slovenije., ki jo je sprejela Skupščina Republike Slovenije na zasedanju Zbora združenega dela in Zbora občin dne 6. marca 1991 ter Družbeno političnega zbora dne 7. marca 1991. Resolucija je bila sprejeta s ciljem, da se zagotovijo boljše možnosti za razvoj Republike Slovenije v moderno državo, ki ima vse prednosti pomorske države.
Iskrene česititke in dobre želje ob dnevu pomorstva našim prijateljem iz Uprave za pomorstvo in vsem pomorščakom.

                          Rižanski vodovod Koper