Cena vode do julija ostaja nespremenjena!

03.04.2020
img
CENA VODE NESPREMENJENA DO 1.7.2020

Župani občin slovenske Istre so na 4. korespondenčni seji sveta ustanoviteljic dne 27.3.2020, sprejeli ukrep za blažitev posledic epidemije corona virusa za občanke in občane vseh štirih obalnih občin, da se začetek uporabe novih cen storitev javne službe iz Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za Občino Piran, Občino Izola, Mestno občino Koper in Občino Ankaran, sprejetega 27.2.2020, zamakne za tri mesece.

Nove cene se začnejo uporabljati s prvim obdobjem, ki bo v celoti zajemalo izključno porabo vode od 1.6.2020 dalje.

                                                                                                                                                      Rižanski vodovod Koper