Pridobljen certifikat "voda iz pipe"

06.11.2019

Rižanski vodovod Koper je med prvimi organizacijami v Sloveniji pridobil certifikat »Voda iz pipe«, ki ga izdaja Zbornica komunalnega gospodarstva. Projekt podpirata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za okolje in prostor. S tem smo naredili pomemben korak k zmanjševanju količine odpadkov in ogljičnega odtisa, ohranjanju naravnih virov in izvajanju ukrepov za spodbujanje zdravja zaposlenih, poslovnih partnerjev in drugih, s katerimi sodelujemo.

Zaveza certifikata našteva ukrepe, ki jih v praksi že izvajamo pri vsakodnevnem poslovanju, saj se kot javno podjetje za oskrbo s pitno vodo dobro zavedamo pomembnosti zagotavljanja zadostnih količin zdravstveno ustrezne pitne vode vsem svojim odjemalcem in pomena dostopnosti do pitne vode v družbi nasploh.

Zavedamo se odlične kakovosti vode, ki priteče iz naših pip, od kod ta voda prihaja ter kako je dragocena, posebno ko količine ne zadostujejo, in okoljske odgovornosti, ki jo imamo do svojih vodnih virov, za ohranjanje teh vodnih virov, narave in zdravja ljudi. Vode v plastenkah razen v primerih, ko to ni možno, zato ne ponujamo, temveč strežemo vodo v steklenih vrčih, zaposlenim pa nudimo steklenice za polnjenje z vodo iz pipe. S tem želimo sporočati vsem, s katerimi sodelujemo in jih srečujemo pri svojem poslovanju ter vsem svojim odjemalcem, da je varovanje okolja in zdravja vrednota in način življenja, in da se s streženjem vode iz pipe zmanjšuje količina odpadkov ter skrbi za zdravje ljudi.