Voda – čudež življenja

Kjer spoštljiv odnos do vode ne ugaša.

Voda je nujna za življenje vsakega živega bitja. Prekriva kar 70 odstotkov zemeljskega površja. Kljub temu pa v številnih državah vode primanjkuje. Te države zaradi sušnega podnebja in puščavskih razmer ne morejo napojiti svojega prebivalstva. Ena izmed njih je gotovo Afrika s svojimi številnimi puščavami, zaradi sušnega podnebja pa primanjkuje vode tudi za poljedelstvo. Ljudje se poleg žeje spopadajo tudi s pomanjkanjem hrane.

Drugje, npr. na podeželju azijskih držav, imajo vodo, vendar jo morajo ljudje prinašati do svojih domov iz rek ali vodnjakov. Ta voda pogosto ni čista in ravno zato povzroča bolezni in smrt.

V Sloveniji imamo izjemno vodno bogastvo. Da pride voda do naših domov, poskrbijo javna podjetja za oskrbo s pitno vodo. Eno izmed takšnih je tudi Rižanski vodovod Koper.

Podjetja za oskrbo s pitno vodo dobijo vodo iz različnih virov, kot so reke, jezera in podzemna voda. Tem virom pravimo vodna telesa. Vodo iz teh virov nato prečistijo, da je zdrava in pitna.

Da se viri ne izrabijo, poskrbijo padavine (dež, sneg, dež, pomešan s snegom ali drobnimi ledenimi zrni, ki mu pravimo sodra, in toča).

Padavine polnijo vire na več načinov. En način je, da padajo naravnost v vodna telesa. Padavine lahko padejo tudi na zemljo in odtečejo v potoke, jezera in reke. Lahko pa pronicajo v zemljo in tako napolnijo zaloge podzemne vode.

V Sloveniji imamo izjemno vodno bogastvo.

Izbrano za vas

Življenje se skriva v kapljici vode

Najpomembnejša sestavina vsakega organizma.

Več

Vode v Sloveniji

V Sloveniji prihajajo vode iz zemeljskih plasti na površje iz približno 5.800 izvirov.

Več

Nasveti za varčevanje vode

Preverite nasvete za varčevanje vode, ki smo jih pripravili za vas.

Več

Eko koledar

Seznam pomembnih datumov.

Več