Eko koledar

Kjer spoštljiv odnos do vode ne ugaša.

2. februar

SVETOVNI DAN MOKRIŠČ

22. marec

SVETOVNI DAN VODA

23.marec

SVETOVNI METEOROLOŠKI DAN

22. april

SVETOVNI DAN ZEMLJE

15. maj

DAN PODNEBNIH SPREMEMB

5. junij

SVETOVNI DAN OKOLJA

11. julij

DAN SVETOVNEGA PREBIVALSTVA

16. september

MEDNARODNI DAN VARSTVA OZONSKE PLASTI

31. oktober

DAN VARČEVANJA

29. december

SVETOVNI DAN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

 

Izbrano za vas

Življenje se skriva v kapljici vode

Najpomembnejša sestavina vsakega organizma.

Več

Pitna voda in njene lastnosti

Pitna voda je voda, ki v naravnem ali predelanem stanju ustreza predpisanim mejnim vrednostim.

Več

Vode v Sloveniji

V Sloveniji prihajajo vode iz zemeljskih plasti na površje iz približno 5.800 izvirov.

Več

Kako potuje voda do domače pipe?

Voda se skozi kraški teren zbira v podtalju in priteče na dan kot kraški izvir.

Več