Voda je življenje

Kjer spoštljiv odnos do vode ne ugaša.

Vodni krog

Vodni krog je pot, ki jo voda opravi – z Zemlje v zrak in spet nazaj na Zemljo.

Več

Kako potuje voda do domače pipe?

Voda se skozi kraški teren zbira v podtalju in priteče na dan kot kraški izvir.

Več

Nasveti za varčevanje vode

Preverite nasvete za varčevanje vode, ki smo jih pripravili za vas.

Več

Pitna voda in njene lastnosti

Pitna voda je voda, ki v naravnem ali predelanem stanju ustreza predpisanim mejnim vrednostim.

Več

Življenje se skriva v kapljici vode

Najpomembnejša sestavina vsakega organizma.

Več

Voda – čudež življenja

Voda je nujna za življenje vsakega živega bitja. Prekriva kar 70 odstotkov zemeljskega površja.

Več

Človeško telo in voda

Voda je sestavni del človeškega telesa, ki opravlja v telesu podobno funkcijo, kot jo ima morje na našem planetu.

Več

Pitna voda skozi zgodovino

Načini pridobivanja vode so se skozi zgodovino spreminjali.

Več

Voda skozi oči Nelde Štok Vojska

Preberite si zbirko pesmi o vodi.

Več

Vode v Sloveniji

V Sloveniji prihajajo vode iz zemeljskih plasti na površje iz približno 5.800 izvirov.

Več

Vodni slovarček

Zbirka vodnih izrazov in njihova razlaga.

Več

Eko koledar

Seznam pomembnih datumov.

Več