Predpisi

Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje ali vodenje v upravnih postopkih

Na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku in Uredbe o upravnem poslovanju Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l. objavlja:

IME IN PRIIMEK DELOVNO MESTO OBSEG POOBLASTILA TELEFONSKA ŠTEVILKA
Dolores Bernetič Strokovni sodelavec za GIS Pooblastilo za odločanje (05) 66 86 134
Korado Pucer Vodja Tehnično razvojne službe Pooblastilo za odločanje (05) 66 86 127
Petra Cetin Referent za soglasja I Pooblastilo za vodenje (05) 66 86 161
Aleksandra Petrovački Referent za soglasja I Pooblastilo za vodenje (05) 66 86 143

Tehnični pravilnik

Tehnični pravilnik družbe Rižanski vodovod Koper (RVK) ureja tehnično izvedbo, vzdrževanje in uporabo javnega sistema oskrbe s pitno vodo, ki ga upravlja ali ga bo prevzel v upravljanje RVK v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo in veljavnimi tehničnimi in drugimi predpisi.

Določbe tega pravilnika se morajo obvezno upoštevati v upravnih postopkih, pri načrtovanju, projektiranju, izvajanju, upravljanju in uporabi objektov in naprav, ki s svojim obstojem, delovanjem ali s predvideno gradnjo neposredno vplivajo na javni sistem oskrbe s pitno vodo.

Odlok o oskbi s pitno vodo

Odlok o oskbi s pitno vodo je temeljni dokument, ki določa vrste nalog, ki se izbajajo v okviru storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (javna služba), in nekatere pogoje za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot javna služba, ter za lastno oskrbo s pitno vodo.