Kako potuje voda do domače pipe?

Vas zanima, kaj se dogaja z vodo, preden priteče iz domače pipe? Razložili vam bomo, kako deluje vodovodni sistem, kako čistimo vodo, kako voda priteče do vaših domov in od kod prihaja, kaj je razvodje in še marsikatero zanimivost.

Če živiš v Mestni občini Koper, v občini Izola, Ankaran ali Piran, prihaja voda, ki teče iz tvoje pipe, iz Rižanskega vodovoda Koper. Rižanski vodovod Koper je namreč edino javno podjetje za oskrbo s pitno vodo na tem območju. S pitno vodo oskrbujemo kar 105 naselij od skupaj 123, kar znaša prek 87.000 prebivalcev.

Da Rižanski vodovod Koper lahko zagotavlja vodo tako velikemu številu ljudi, ima:

  • zajetje,
  • dve vodarni oziroma čistilni napravi,
  • vodohrane oziroma vodne zbiralnike,
  • več kot 980 km dolg sistem cevi za prenos vode, ki tvori vodovodno omrežje.

Rižanski vodovod Koper oskrbuje porabnike s pitno vodo iz več vodnih virov in sicer:

  • z zajemom vode na izviru reke Rižane oziroma črpanjem podtalnice,
  • z zajemom vode na viru Bužini in Gabrijeli,
  • z dobavo pitne vode iz vodovodnega sistema Kraškega vodovoda Sežana in hrvaškega Istrskega vodovoda Buzet.

Kako prečiščujemo vodo?

Voda se prečiščuje v vodarni oziroma čistilni napravi. Naloga vsake vodarne je, da iz naravne surove vode pripravi pitno vodo, ki po kakovosti ustreza zahtevam zdravstvenih predpisov.

Čistilna naprava v Cepkih deluje po tehnološkem postopku ultrafiltracije. Ultrafiltracija je postopek, pri katerem se iz vode izloči kalnost, organske makromolekule in vsi mikroorganizmi. Seveda pa tudi virusi in vse vrste cist. Z ultrafiltracijo je tako voda kakovostno prečiščena, obenem pa je s tem opravljeno tudi primarno razkuževanje.

Kakšna je pot, ki jo opravi voda iz Rižanskega vodovoda Koper do tvoje pipe?

Voda se skozi kraški teren zbira v podtalju in priteče na dan kot kraški izvir. Ta voda je neprimerna za pitje, zato ji pravimo surova voda. Na izviru zajeto vodo prečistimo na vodarni v Rižani s postopkom ultrafiltracije, da postane pitna.

Kaj je vodovodno omrežje?

Vodovodno omrežje je sistem cevovodov, ki ga delimo na:

  • magistralno omrežje,
  • primarno omrežje in
  • sekundarno omrežje.

Pitna voda odteče iz vodarne v vodovodne cevi, ki so različnih velikosti in iz različnih materialov. Magistralno omrežje sestavljajo cevovodi za transport vode, namenjene za oskrbo regije ali več občin in so tako velike, da lahko človek v njih stoji. Tem cevem pravimo glavni vod. Že spet druge pa so tako majhne, da ne bi šla vanje niti žogica za tenis. Te vodovodne cevi se razvejajo iz glavne ceste v stransko ulico in tako pridejo v vsak dom v bloku ali stanovanjski hiši. Vse vodovodne cevi so vkopane in se v glavnem nahajajo pod pločniki, pod cesto, v zelenici ali parku, prečkajo mestni trg, včasih pa so vpete na most za prehod čez cesto. Sistem cevi Rižanskega vodovoda Koper je dolg več kot 900 km.

Če katera od cevi poči ali začne puščati, morajo naši delavci najprej razkopati betonski pločnik in odmetati zemljo, ki obdaja cevi, šele potem se lahko lotijo popravila. Po končanem popravilu poškodovane cevi se ponovno vzpostavi prvotno stanje in znova uredi pločnik ali cesto.

Ali veš, čemu služi vodomer (vodovodni števec), ki si ga nedvomno že opazil pri sebi doma? Ko voda potuje po ceveh, teče tudi skozi vodomer. To pa za to, da v Rižanskem vodovodu Koper vemo, koliko vode ste porabili pri vas doma.

Kaj je razvodje?

Razvodje je zemeljska površina, kjer se zbirata sneg in dež, ki od tam nato odtekata v potok, reko, jezero ali kakšno drugo vodno telo.

Razvodja so izjemno pomembna za našo pitno vodo. Trava, drevesa in listje, ki rastejo na teh površinah, pomagajo ohranjati pitno vodo čisto. Iz vode, ki teče skozi zemljino, rastje namreč odstrani vso onesnaženost. Dobro je vedeti, da tudi sama mati narava skrbi za to, da pijemo zdravo vodo.

Kaj je vodovarstveni pas?

Da lahko ljudje pijemo neoporečno pitno vodo, je potrebno zaščiti vodne površine, iz katerih črpamo vodo. Ta zaščitena območja, na katerih se nahajajo črpališča, se imenujejo vodovarstveni pasovi. Izvir reke Rižane ima štiri vodovarstvene pasove.

Kaj je zajetje?

Vsako vodovodno omrežje, ki želi oskrbovati prebivalstvo z vodo, potrebuje najprej zajetje. Zajetje je vodovodni objekt, ki je urejen tako, da omogoča higienski in nadzorovan odjem vode. Zajetje Rižanskega vodovoda Koper se nahaja pri izviru reke Rižane.

Kaj je vodohran?

Vodohran ali vodni zbiralnik je objekt, v katerem se voda shranjuje in oskrbuje nižje ležeče porabnike. Vodohran je lociran na taki višini, da porabnikom zagotovi ustrezen tlak na vodovodni pipi. Voda iz teh vodohranov se uporablja tudi za požarno varnost.