Eko koledar

2. februar
Svetovni dan mokrišč
22. marec
Svetovni dan voda
23.marec
Svetovni meteorološki dan
22. april
Svetovni dan Zemlje
15. maj
Dan podnebnih sprememb
5. junij
Svetovni dan okolja
11. julij
Dan svetovnega prebivalstva
16. september
Mednarodni dan varstva ozonske plasti
31. oktober
Dan varčevanja
29. december
Svetovni dan biotske raznovrstnosti