Vodarna Gabrijeli

Vodarna Gabrijeli je bila zgrajena leta 1964 s kapaciteto čiščenja do 100 l/s. Zaradi dotrajanosti vodarne in spornega mejnega območja ter dejstva, da v sušnem obdobju izdatnost vodnega vira v Bužinih in Gabrijelih znatno upade, sta bila izločena iz uporabe leta 2001. Leta 2012 se je v sled izredne suše, v sodelovanju z Istrskim vodovodom Buzet (pred začetkom glavne turistične sezone), izvedla rekonstrukcija vodarne in elektroenergetskih naprav v Gabrijelih in Bužinih ter vgradilo ultrafiltracijsko enoto z možnostjo prečiščevanja vode do 40 l/s.

Čiščenje vode s postopkom ultrafiltracije

Na enak način, kot v vodarni Rižana, se tudi v vodarni Gabrijeli izvaja čiščenje vode s postopkom ultrafiltracije, s katerim iz vode odstranimo suspendirane snovi in vse delce, ki so večji od 0,03 mikrometra. Na ta način se izločijo vsi mikroorganizmi, vključno z bakterijami, virusi ter vsemi vrstami cist in parazitov idr. Uporaba aktivnega oglja v prahu za pripravo surove vode ni potrebna. 

Ultrafiltracijski blok je sestavljen iz 10 modulov, grupiranih v tri procesno samostojne enote, loput in spojnih kolektorjev ter elektro-pnevmatskega dela za upravljanje. Vsaka ultrafiltracijska enota ima svoj krmilnik, preko katerega se izvajajo tehnološke operacije (izločitev, pranje,  odpiranje/zapiranje loput,…) ter upravljanje, ki je lahko avtomatsko oz. ročno. V modulih so nameščene membrane iz polyvinylinde fluoride (PVDF) votlih cevk, ki so razporejene po celotnem prerezu modula.

Skupna zmogljivost ultrafiltracije je ob najboljši kakovosti surove vode okoli 200 m3/h.

Dezinfekcija vode

Čeprav je voda po ultrafiltraciji pitna, se zaradi varnosti in zaščite vode pred možnimi kontaminacijami v distribucijskem sistemu ter pri odpravljanju okvar izvaja sekundarna dezinfekcija z natrijevim hipokloritom (NaOCl).