Prevoz pitne vode

Preskrbljenost prebivalstva Slovenske Istre s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja je izredno visoka, kar 99,9 %. Nepreskrbljena so predvsem zaledna naselja v koprski občini. Ureditev komunalne infrastrukture je sicer skupni cilj, vendar pa to zahteva precejšnja vlaganja v infrastrukturo, kar je povezano z revitalizacijo podeželja in s planskimi občinskimi programi. Na območjih, kjer še ni javnega vodovodnega omrežja, je organizirana oskrba s prevozom pitne vode z avtomobilsko cisterno na poziv. Vsi upravičenci do subvencioniranega prevoza morajo pravico izkazali z dokazilom o stalnem prebivališču.

Na letnem nivoju se z avtocisterno prevozi okoli 4000 m3 vode, odvisno od vremenskih razmer v poletnih mesecih. Distribuirano vodo z avtocisterno se tudi redno vzorči in spremljanja skladnost/ustreznost pitne vode.