SKLEP SKUPŠČINE RVK O RAZGLASITVI OMEJITEV PORABE PITNE VODE

Skupščina družbe Rižanski vodovod Koper d.o.o. – s.r.l. je na svoji 15. (korespondenčni) seji dne 05.07.2022 pod 1. točko sprejela naslednji SKLEP glede na stanje izdatnosti vodnega vira Rižane, omejitev v dobavi vode iz sosednjih vodovodov in vse večje porabe pitne vode za oskrbo s pitno vodo vseh 4 obalnih občin, skupščina družbe Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l., sprejme naslednji ukrep za omejitve porabe vode:

 

  1. Z današnjim dnem se prepove uporaba pitne vode za:

-           tuširanje na plažah,

-           polnjenje vodnih in hidromasažnih bazenov,

-           pranje osebnih avtomobilov, tovornih vozil, vozil javnega prevoza, plovil...

-           pranje javnih površin (cest in ulic) in zasebnih površin (dvorišča,..),

-           zalivanje vrtov, zelenih površin in športnih igrišč,

-           namakanje kmetijskih površin.

 

Prepove se tudi:

-           oskrba s prevozi vode z avtomobilsko cisterno, z izjemo izvajanja gospodarske javne službe in zagotavljanja splošne varnosti in

-           odjem vode iz hidrantov, brez vednosti RVK.

 

Ukrep prepovedi uporabe vode za navedene namene velja do preklica.

 

  1. Uporabniki so dolžni:

-           racionalno uporabljati vodo le za najnujnejše namene, ki so osnova za življenje in delo,

-           povečati nadzor na internem vodovodnem omrežju in preprečiti nekontrolirane izlive,

-           obveščati upravljavca o morebitnih okvarah in poškodbah na vodovodnem sistemu in

-           upoštevati vse ukrepe in navodila upravljavca.

 

  1. Skladno s stopnjo omejitve in razpoložljivo količino pitne vode, lahko upravljavec odredi zmanjšanje dnevne porabe vode za opravljanje dejavnosti od 10 do 50%.

 

  1. Če navedeni ukrepi ne bi zadostovali, se omeji dobava vode oziroma se prične izvajati prekinitve oskrbe s pitno vodo skladno z Načrtom oskrbe slovenske Istre s pitno vodo v izrednih razmerah na sistemu RVK. Prekinitve oskrbe se izvedejo na podlagi tehničnih zmožnosti in lastnosti celotnega vodovodnega sistema in njegovih posameznih podsistemov.