Struktura družbe

Rižanski vodovod Koper sestavljajo štirje sektorji in tri skupne službe. Družbo zastopa, predstavlja in vodi direktor, ki načrtuje, organizira, usmerja in nadzira dejavnosti.