Struktura družbe

Rižanski vodovod Koper sestavljajo trije sektorji in štiri skupne službe. Družbo zastopa, predstavlja in vodi direktor, ki načrtuje, organizira, usmerja in nadzira dejavnosti.