Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti

V Javnem podjetju-Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o. - s.r.l. se zavezujemo omogočiti dostopnost spletnega mesta e-vodarina z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

 

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na informacijski portal e-vodarina je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi v nadaljevanju navedenih izjem (nedostopnih vsebin).

Pri razvoju novih spletnih strani in aplikacij sledimo smernicam WCAG 2.0 ali WCAG 2.1 (angl. Web Content Acessibility Guidelines), ki se delijo na tri ravni Skladne vsebine: A, AA in AAA. Na Statističnem uradu RS se trudimo biti skladni najmanj z ravnjo AA.

Pri implementaciji priporočil je kljub temu lahko prišlo do nenačrtovanih in nezaželenih napak ali hroščev.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

  • odzivno oblikovanje (angl. responsive) – postavitev vsebine se prilagaja ločljivosti zaslona,
  • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona, brajevo vrstico) – delna implementacija,
  • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške) – delna implementacija,
  • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
  • predvidljivo delovanje spletišča,
  • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov,
  • slike so opremljene z nadomestnimi besedilom – ne velja za vse objave podatkov, zaradi tehničnih omejitev.

 

Splošno o drugih nedostopnih vsebinah

V Javnem podjetju Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l. se nenehno trudimo izboljšati uporabniško izkušnjo za naše uporabnike in v skladu s tem sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti.

Kljub temu nekatere objavljene vsebine v trenutni fazi prilagoditve spletišča še ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

 

Povratne in kontaktne informacije

Veseli bomo informacij o uporabniški izkušnji na spletnem mestu kot tudi vaše prošnje o morebitnih dodatnih prilagoditvah spletnega mesta za ranljive skupine.

Prav tako pa nas lahko obvestite o morebitnih primerih neskladne vsebine z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, mi pa jih bomo skušali izboljšati oziroma vam bomo omogočili alternativne vire dostopa.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Vse informacije, ki so dostopne na spletnih straneh Javno podjetje-Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o. - s.r.l., lahko dobite:

  • na telefonu: 05 668 60 00
  • na elektronskem naslovu: info@rvk.si,
  • osebno na sedežu podjetja (Ulica 15. maja 13, 6000 Koper).

Nekatere informacije o delovanju Javno podjetje-Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o. - s.r.l. so dostopne tudi na naši predstavitveni strani, ki se nahaja na rvk.si.

 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 15. maja 2021 na podlagi samoocene. Izjava je bila nazadnje pregledana 1. avgusta 2021.

 

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
01 478 47 78
gp.uiv@gov.si