ZAČETEK NORMALIZACIJE OSKRBE S PITNO VODO V SLOVENSKI ISTRI

29.08.2022

Stanje razpoložljivih virov pitne vode se je v zadnjih desetih dneh nekoliko popravilo in to nam omogoča, da začnemo sproščati ukrepe in prepovedi porabe pitne vode za nenujne namene. Od danes spet lahko uporabljamo kmetijske priključke, operemo dvorišča ali avto in komunalna podjetja lahko spet vključijo tuše na plažah.

S skupnimi prizadevanji vseh deležnikov smo zagotovili vsem prebivalcem slovenske Istre pitno vodo tudi v najhujših razmerah letošnje sušne krize.  Trenutno je stanje vodooskrbe stabilno, a količine vode še vedno niso zadostne, da bi jo lahko brezglavo trošili, zato z njo tudi v bodoče ravnajte skrbno in varčno.

Rižanski vodovod Koper še vedno pitno vodo zagotavlja izključno s črpanjem iz podtalnice in odkupi dodatnih količin vode od Istrskega in Kraškega vodovoda, ki pa so nekoliko zmanjšani. Količine vode, ki pritečejo iz izvira so nezadostne, da bi jih lahko uporabljali za vodooskrbo, v strugi reke Rižane pa je trenutno dovolj vode, da ni potrebe po dodatnih količinah črpane vode iz podtalnice. Z jutrišnjim dnem se zaključi tudi izvajanje projekta prevozov vode iz reke Unice na vodarno v Cepkih. ki jo je zagotovila vlada Republike Slovenije in bila dragocena pomoč, da smo letošnje sušne razmere preživeli brez najhujšega scenarija.