OBVESTILO O NOVI METODOLOGIJI OBRAČUNA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA V OBČINI IZOLA

01.06.2023

Obveščamo vas, da je Komunala Izola d.o.o.  s 1.5.2023 prešla na nov način obračunavanja storitev javne službe, odvajanja in čiščenja komunalnih voda, katere so obračunane na računih, ki jih prejmete s strani J.P. Rižanskega vodovoda Koper. Spremenjen obračun bo viden na računih v mesecu juniju. Pri tem bi radi poudarili, da se cene »vodarine« niso spremenile. Več informacij o novem načinu obračunavanja storitev lahko pridobite na spletni strani Komunale Izola: https://www.komunala-izola.si/ :

-https://www.komunala-izola.si/obracun-storitev-odvajanja-in-ciscenja-odpadne-vode-za-mesec-maj-vkljucuje-nove-cene-in-nov-sistem-obracuna/

-https://www.komunala-izola.si/spomladanska-akcija-zbiranja-nevarnih-odpadkov-s-premicno-zbiralnico-2/