Zaščita vodomera pred zmrzaljo

14.12.2022
Zaščita vodomera pred zmrzaljo

Prihajajo mrzli zimski meseci, ko se zunanja temperatura zraka spusti pod ledišče. Posledice nizkih temperatur se pogosto pokažejo tudi na vodomerih, saj voda v njih zmrzne in jih poškoduje, zato jih je potrebno pred neugodnimi vremenskimi pogoji zaščititi.

Vodovodni priključek, vključno z vodomerom, je last uporabnika, zato mora uporabnik sam poskrbeti za ustrezno zaščito vodomera in toplotno izolacijo vodomernega jaška. Rižanski vodovod Koper za poškodbe vodomerov ob zmrzali ne prevzema odgovornosti, zato so stroški zamenjave  zmrznjenega (počenega) vodomera v celoti breme uporabnika.

 V nadaljevanju posredujemo nekaj priporočil za zaščito vodomernih jaškov in vodomerov pred zmrzovanjem:

vodomer in prostor v vodomernem jašku je potrebno v zimskih razmerah še dodatno toplotno zaščititi (obložiti s stiroporjem, s stirodurom ali z žakljem napolnjenim s slamo,…); razna »stara tkanina« je neprimerna, saj se napoji z vodo in tako postane dodaten vzrok za zmrzovanje.
najpomembnejši in najzanesljivejši ukrep pa je, da se, ob že sicer normalni porabi vode čez dan, poskrbi, da voda rahlo izteka iz pipe tudi ponoči, saj se s tem zagotovi stalen pretok vode skozi odjemno mesto in zmanjša možnost zamrznitve vodomera.Zagotovo je 1m3 vode cenejši, kot pa popravilo vodovodne instalacije, če le-ta zmrzne.
 Posebej in ponovno poudarjamo, da je nujno potrebno zagotoviti stalni pretok vode skozi odjemno mesto.

 Vsem uporabnikom svetujemo, da upoštevajo zgoraj navedena priporočila!

                                        Rižanski vodovod Koper d.o.o.-s.r.l.