Vodarna Gabrijeli

Od leta 2012 spet v obratovanju.

Vodarna Gabrijeli je bila zgrajena leta 1964 s kapaciteto čiščenja do 100 l/s. Zaradi dotrajanosti vodarne in spornega mejnega območja ter dejstva, da v sušnem obdobju izdatnost vodnega vira v Bužinih in Gabrijelih znatno upade,  sta bila izločena iz uporabe leta 2001. Leta 2012 se je v sled izredne suše, v sodelovanju z Istrskim vodovodom Buzet (pred začetkom glavne turistične sezone), izvedla rekonstrukcija vodarne in elektroenergetskih naprav v Gabrijelih in Bužinih ter vgradilo ultrafiltracijsko enoto z možnostjo prečiščevanja vode do 40 l/s.

Vodarna Gabrijeli

Čiščenje vode s postopkom ultrafiltracije

Na enak način, kot v vodarni Rižana, se tudi v vodarni Gabrijeli izvaja čiščenje vode s postopkom ultrafiltracije, s katerim iz vode odstranimo suspendirane snovi in vse delce, ki so večji od 0,03 mikrometra. Na ta način se izločijo vsi mikroorganizmi, vključno z bakterijami, virusi ter vsemi vrstami cist in parazitov idr. Uporaba aktivnega oglja v prahu za pripravo surove vode ni potrebna. 

Ultrafiltracijski blok je sestavljen iz 10 modulov, grupiranih v tri procesno samostojne enote, loput in spojnih kolektorjev ter elektro-pnevmatskega dela za upravljanje. Vsaka ultrafiltracijska enota ima svoj krmilnik, preko katerega se izvajajo tehnološke operacije (izločitev, pranje,  odpiranje/zapiranje loput,…) ter upravljanje, ki je lahko avtomatsko oz. ročno. V modulih so nameščene membrane iz polyvinylinde fluoride (PVDF) votlih cevk, ki so razporejene po celotnem prerezu modula.

Skupna zmogljivost ultrafiltracije je ob najboljši kakovosti surove vode okoli 200 m3/h.

Dezinfekcija vode

Čeprav je voda po ultrafiltraciji pitna, se zaradi varnosti in zaščite vode pred možnimi kontaminacijami v distribucijskem sistemu ter pri odpravljanju okvar izvaja sekundarna dezinfekcija z natrijevim hipokloritom (NaOCl).

 

Izbrano za vas

Vodozbirno območje

Vodovarstveno območje Rižane obsega 247 km2.

Več

Stara vodarna v Rižani

Stara vodarna RVK ali čistilna naprava za čiščenje surove vode je bila zgrajena leta 1935.

Več

Ostali vodni viri

Vodni viri Gabrijeli, Bužini, Gradole, Sv. Ivan in Klariči.

Več

Vodni vir Rižana

Reka Rižana je najpomembnejša reka v Slovenski Istri.

Več