Prevoz pitne vode

Varna vodooskrba je naše poslanstvo in vsakodnevna skrb.

Preskrbljenost prebivalstva Slovenske Istre s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja je izredno visoka, kar 99,9 %. Nepreskrbljena so predvsem zaledna naselja v koprski občini. Ureditev komunalne infrastrukture je sicer skupni cilj, vendar pa to zahteva precejšnja vlaganja v infrastrukturo, kar je povezano z revitalizacijo podeželja in s planskimi občinskimi programi. Na območjih, kjer še ni javnega vodovodnega omrežja, je organizirana oskrba s prevozom pitne vode z avtomobilsko cisterno na poziv. Vsi upravičenci do subvencioniranega prevoza morajo pravico izkazali z dokazilom o stalnem prebivališču.

Na letnem nivoju se z avtocisterno prevozi okoli 4000 m3 vode, odvisno od vremenskih razmer v poletnih mesecih. Distribuirano vodo z avtocisterno se tudi redno vzorči in spremljanja skladnost/ustreznost pitne vode.

Izbrano za vas

Upravljanje in nadzor vodovodnega sistema

Eden glavnih elementov za zagotavljanje varne vodooskrbe je centralni nadzorni sistem, ki omogoča upravljanje in nadziranje delovanja vodooskrbnega sistema.

Več

Pregled izgube vode

Zdrava pitna voda je v našem okolju dragocena dobrina.

Več

Vodovodni sistem RVK

Rižanski vodovod je enovit sistem, ki je namenjen oskrbi štirih obalnih občin v Slovenski Istri.

Več

Vodovodno omrežje in objekti

Rižanski vodovod oskrbuje območje štirih obalnih občin v slovenski Istri.

Več