Prevoz pitne vode

Varna vodooskrba je naše poslanstvo in vsakodnevna skrb.

Preskrbljenost prebivalstva Slovenske Istre s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja je izredno visoka, kar 99,9 %. Nepreskrbljena so predvsem zaledna naselja v koprski občini. Ureditev komunalne infrastrukture je sicer skupni cilj, vendar pa to zahteva precejšnja vlaganja v infrastrukturo, kar je povezano z revitalizacijo podeželja in s planskimi občinskimi programi. Na območjih, kjer še ni javnega vodovodnega omrežja, je organizirana oskrba s prevozom pitne vode z avtomobilsko cisterno na poziv. Vsi upravičenci do subvencioniranega prevoza morajo pravico izkazali z dokazilom o stalnem prebivališču.

Na letnem nivoju se z avtocisterno prevozi okoli 4000 m3 vode, odvisno od vremenskih razmer v poletnih mesecih. Distribuirano vodo z avtocisterno se tudi redno vzorči in spremljanja skladnost/ustreznost pitne vode.

Izbrano za vas

Poraba vode na Slovenski Obali

V letu 2014 je po vodovodnem sistemu RVK preteklo 7.919.129 m3 čiste pitne vode.

Več

Upravljanje in nadzor vodovodnega sistema

Eden glavnih elementov za zagotavljanje varne vodooskrbe je centralni nadzorni sistem, ki omogoča upravljanje in nadziranje delovanja vodooskrbnega sistema.

Več

Kako ravnati z vodo v času izrednih razmer

Preberite si napotke za ravnanje v času izrednih razmer.

Več

Vodovodno omrežje in objekti

Rižanski vodovod oskrbuje območje štirih obalnih občin v slovenski Istri.

Več