Prevoz pitne vode

Varna vodooskrba je naše poslanstvo in vsakodnevna skrb.

Preskrbljenost prebivalstva Slovenske Istre s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja je izredno visoka, kar 99,9 %. Nepreskrbljena so predvsem zaledna naselja v koprski občini. Ureditev komunalne infrastrukture je sicer skupni cilj, vendar pa to zahteva precejšnja vlaganja v infrastrukturo, kar je povezano z revitalizacijo podeželja in s planskimi občinskimi programi. Na območjih, kjer še ni javnega vodovodnega omrežja, je organizirana oskrba s prevozom pitne vode z avtomobilsko cisterno na poziv. Vsi upravičenci do subvencioniranega prevoza morajo pravico izkazali z dokazilom o stalnem prebivališču.

Na letnem nivoju se z avtocisterno prevozi okoli 4000 m3 vode, odvisno od vremenskih razmer v poletnih mesecih. Distribuirano vodo z avtocisterno se tudi redno vzorči in spremljanja skladnost/ustreznost pitne vode.

Izbrano za vas

Vodovodni sistem RVK

Rižanski vodovod je enovit sistem, ki je namenjen oskrbi štirih obalnih občin v Slovenski Istri.

Več

Kako ravnati z vodo v času izrednih razmer

Preberite si napotke za ravnanje v času izrednih razmer.

Več

Vodovodno omrežje in objekti

Rižanski vodovod oskrbuje območje štirih obalnih občin v slovenski Istri.

Več

Upravljanje in nadzor vodovodnega sistema

Eden glavnih elementov za zagotavljanje varne vodooskrbe je centralni nadzorni sistem, ki omogoča upravljanje in nadziranje delovanja vodooskrbnega sistema.

Več