Priprava pitne vode

Varna vodooskrba je naše poslanstvo in vsakodnevna skrb.

Vodozbirno območje

Vodovarstveno območje Rižane obsega 247 km2.

Več

Vodni vir Rižana

Reka Rižana je najpomembnejša reka v Slovenski Istri.

Več

Ostali vodni viri

Vodni viri Gabrijeli, Bužini, Gradole, Sv. Ivan in Klariči.

Več

Vodarna Rižana

V vodarni Rižana uporabljamo pri čiščenju vode tehnološki postopek ultrafiltracije.

Več

Stara vodarna v Rižani

Stara vodarna RVK ali čistilna naprava za čiščenje surove vode je bila zgrajena leta 1935.

Več

Vodarna Gabrijeli

Leta 2012 se je izvedla rekonstrukcija vodarne in elektroenergetskih naprav v Gabrijelih in Bužinih.

Več