Vodozbirno območje

Kjer spoštljiv odnos do vode ne ugaša.

VODOZBIRNO OBMOČJE REKE RIŽANE
 

Vodovarstveno območje Rižane obsega 247 km2 in ga sestavljajo dobro razviti podzemni kraški sistemi velike propustnosti, zato imata izvir in reka Rižana hudourniški značaj. Luskasta geološka zgradba apnencev in fliša je zaradi prelomnih tektonskih con izredno zapletena.

Padavinsko zaledje Rižane je zelo ranljivo, z visoko stopnjo nevarnosti onesnaženja. Največjo potencialno nevarnost predstavljata cesta Trst-Kozina-Reka in železniška proga Divača-Koper z vsakodnevnimi prevozi velikih količin nevarnih snovi.

Na podlagi Zakona o vodah je bila leta 2008 sprejeta Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane, ki se uporablja za oskrbo prebivalstva s pitno vodo in se nahaja na območju občin Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica in Mestne občine Koper.

Uredba določa vodovarstveni režim, varovalne ukrepe in roke za izvedbo.

Vodovarstveno območje sestavljajo:

  • najožja vodovarstvena območja »VVO I«
  • ožja vodovarstvena območja »VVO II«
  • širše vodovarstveno območje »VVO III«

Vodovarstveno območje vodonosnikov Rižane. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane, Ur.l. RS, št. 49/08, str. 5295.

»Površina vodozbirnega območja reke Rižane je 170 krat večja od površine Blejskega jezera.«
Vodozbirno območje Rižane je pretežno kraško. Na sliki je vidna tudi železniška proga v najožjem vodovarstvenem območju. Arhiv RVK.
Vodovarstveno območje vodonosnikov Rižane. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Rižane, Ur.l. RS, št. 49/08, str. 5295.

Izbrano za vas

Vodni vir Rižana

Reka Rižana je najpomembnejša reka v Slovenski Istri.

Več

Vodarna Rižana

V vodarni Rižana uporabljamo pri čiščenju vode tehnološki postopek ultrafiltracije.

Več

Stara vodarna v Rižani

Stara vodarna RVK ali čistilna naprava za čiščenje surove vode je bila zgrajena leta 1935.

Več

Vodarna Gabrijeli

Leta 2012 se je izvedla rekonstrukcija vodarne in elektroenergetskih naprav v Gabrijelih in Bužinih.

Več