img img
img img

Predvidene in aktualne motnje v vodooskrbi

07.06.2023 - Vzdrževalna dela - občina Piran

img

Zadnje novice
img

01. Junij 2023

OBVESTILO O NOVI METODOLOGIJI OBRAČUNA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA V OBČINI IZOLA

Obveščamo vas, da je Komunala Izola d.o.o.  s 1.5.2023 prešla na nov način obračunavanja storitev javne službe, odvajanja in čiščenja komunalnih voda, katere so obračunane na računih, ki jih prejmete s strani J.P. Rižanskega vodovoda Koper. Spremenjen obračun bo viden na računih v mesecu juniju. Pri tem bi radi poudarili, da se cene »vodarine« niso spremenile. Več informacij o novem načinu obračunavanja storitev lahko pridobite na spletni strani Komunale Izola: https://www.komunala-izola.si/ :

-https://www.komunala-izola.si/obracun-storitev-odvajanja-in-ciscenja-odpadne-vode-za-mesec-maj-vkljucuje-nove-cene-in-nov-sistem-obracuna/

-https://www.komunala-izola.si/spomladanska-akcija-zbiranja-nevarnih-odpadkov-s-premicno-zbiralnico-2/

Rižanski vodovod skozi čas

1935 - Ustanovitev RVK

Leta 1935 je bila ustanovljena družba RVK. Takrat se je pričela tudi izgradnja primarnega vodovodnega sistema.

1965 - dodatna vodna vira Sečovlje

Z raziskavami v Sečoveljski dolini sta odkrita dva nova vodna vira - Bužini in Gabrieli.

1970 - Dodatni vodni vir Gradole

V tem letu si RVK zagotovi še dodatne količine vode z navezavo na hrvaški vodovodni sistem z vodnim virom Gradole.

1987 - reševanje oskrbe z vodo

Zaradi hude suše je prišlo do velikega pomanjkanja vode. Država in lokalne oblasti so tako prisiljene poskrbeti za dolgoročno reševanje oskrbe s pitno vodo v Slovenski Istri.

1989 - začetek izvajanja programa oskrbe Obale z vodo

Po dveletnih pogajanjih s Svetovno banko se je leta 1989 začelo izvajanje programa oskrbe Obale z vodo v petih fazah.

2020 - 85 obletnica obstoja

V letu 2020 Rižanski vodovod Koper praznuje 85. obletnico delovanja.