Struktura družbe

Rižanski vodovod Koper. Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Rižanski vodovod Koper sestavljajo štirje sektorji in tri skupne službe. Družbo zastopa, predstavlja in vodi direktor, ki načrtuje, organizira, usmerja in nadzira dejavnosti.

Rižanski vodovod Koper smo tudi mi vsi! Arhiv RVK.

Izbrano za vas

PRESS

Zbrali smo nekaj prispevkov, ki so bili objavljeni v medijih.

Več

Dejavnost družbe

Zagotavljamo oskrbo s pitno vodo na območju štirih obalnih občin.

Več

Lastniška struktura in organi družbe

Lastniki Javnega podjetja RVK so njene občine ustanoviteljice.

Več