PRESS

Rižanski vodovod Koper. Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Izbrano za vas

Lastniška struktura in organi družbe

Lastniki Javnega podjetja RVK so njene občine ustanoviteljice.

Več

Zavezani h kakovosti in trajnosti

Zagotavljamo proizvode in storitve, ki povečujejo kakovost življenja.

Več

Struktura družbe

Rižanski vodovod Koper sestavljajo štirje sektorji in tri skupne službe.

Več