Lastniška struktura in organi družbe

Rižanski vodovod Koper - Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Lastniki Javnega podjetja Rižanski vodovod Koper, d.o.o.-s.r.l., so njene občine ustanoviteljice. To so: Mestna občina Koper, Občina Izola, Občina Piran in Občina Ankaran.

 

Organi družbe

Rižanski vodovod Koper je javno podjetje, zato ima po statutu določene tri organe družbe:

  • skupščina družbe – sestavljajo jo trije člani občin ustanoviteljic, ki imajo svoje namestnike;
  • nadzorni svet – sestavlja ga šest članov, štiri člane izvoli skupščina, dva pa sta predstavnika sveta delavcev;
  • ustanoviteljski organ – sestavljajo ga župani občin ustanoviteljic.
Lastniška struktura

Izbrano za vas

PRESS

Zbrali smo nekaj prispevkov, ki so bili objavljeni v medijih.

Več

Kontakti

Centrala
T: 05/66 86 000

Dežurna služba - vodarna Rižana
T: 05/66 28 300

 

 

Več

Struktura družbe

Rižanski vodovod Koper sestavljajo štirje sektorji in tri skupne službe.

Več