Vloge in obrazci

Rižanski vodovod Koper. Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Izbrano za vas

Izvedba priključkov

Predstavljamo napotke za pridobitev dovoljenja k priključitvi in postopek izvedbe priključka.

Več

Ceniki

Cenik storitev javne gospodarske službe in servisiranja vodomerov.

Več