Javna naročila

Rižanski vodovod Koper. Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Izbrano za vas

Izdaja projektnih pogojev in mnenj

Za pridobitev mnenja je potrebno oddati pisno vlogo in dostaviti potrebno dokumentacijo, v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti.

Več

Ceniki

Cenik storitev javne gospodarske službe in servisiranja vodomerov.

Več

Vloge in obrazci

Vloge in obrazci pri izdaji mnenj, izvedbi priključkov in poslovanjem z e-računi.

Več