Zimski urnik obratovanja

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Rižanski vodovod Koper obvešča svoje odjemalce in poslovne partnerje, da v četrtek, 23. oktobra, prehaja na zimski urnik obratovanja, in sicer od 7:45 ure do 15:00 ure. Odmor za malico je predviden med 10:00 in 10:30 uro.