Zdravko Hočevar prejel priznanje ZKG

Zdravku Hočevarju, nekdanjemu direktorju RVK, je Zbornica komunalnega gospodarstva v petek, 7. junija 2019, podelila priznanje za dolgoletno delo in prispevek na področju komunalnih dejavnosti. Hočevar je v svojih 16 letih vodenja Rižanskega vodovoda dosegel izjemne dosežke na področju oskrbe Obale s pitno vodo: kljub izredno reliefno razgibanemu terenu obalnih občin je dosegel 99,7 % priključenost Istranov na javni vodovodni sistem s pomočjo obsežnega vlaganja v vodovodno infrastrukturo. Nenehno je sledil tehnološkemu razvoju družbe na vseh področjih ter oral ledino pri večini projektov in aktivnosti, ki so bile posledica uveljavitve novih predpisov, organizacije razmerij z lastniki, pristojnimi ministrstvi, uvedbe novosti ali sprememb na vseh področjih delovanja družbe.

Ves čas je deloval z najvišjim zavedanjem, da je varna oskrba in zdrava pitna voda vsakodnevna skrb in poslanstvo družbe.

Za ves izjemen doprinos in prejeto priznanje mu kolektiv Rižanskega vodovoda iskreno čestita!