Zdravko Hočevar ostaja direktor

Rižanski vodovod Koper - Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Tako člani nadzornega sveta (28.2.2011), kot tudi vsi trije župani obalnih občin v vlogi sveta ustanoviteljic (7.3.2011), so soglasno za direktorja RVK imenovali dosedanjega prvega moža Zdravka Hočevarja. Nedvomno jih je prepričal z rezultati dosedanjega dela in s programom, ki ga je pripravil za novo mandatno obdobje.