Zavarujte vodomere pred zmrzaljo!

Rižanski vodovod Koper - Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Vse uporabnike želimo spomniti, da je v zimskem obdobju potrebno zavarovati obračunski vodomer pred zamrzovanjem, kot to določa 51. člen Odloka o oskrbi s pitno vodo. V izogib kasnejšim neušečnostim pokukajte v vodomerni jašek in poskrbite pravočasno za svoj vodomer.