Zavarujte vodomere

Rižanski vodovod Koper. Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Spoštovani odjemalci, zaradi nizkih temperatur pod lediščem zavarujte svoje vodomere pred zamrzovanjem! Zlasti pozorni bodite na merilna mest, ki so izvedena v zidnih nišah na fasadah. Vse odjemalce, ki jim bo vodomer kljub temu zamrznil, vabimo, da se oglasijo na rižanskem vodovodu v službi priprave dela in naročijo izredno menjavo vodomera. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in razumevanje.