Vsaka kaplja šteje

Rižanski vodovod Koper - Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

Včeraj se je v Bruslju začela največja letna konferenca o evropski okoljski politiki - zeleni teden, ki je letos posvečen vodi in poteka pod geslomSkrbimo za vodo - vsaka kaplja šteje, v okviru katerega bo 24. in 25. maja potekala tudi 3. evropska konferenca o vodah.

Onesnaženje je vse večje, naravne nesreče pa so pogoste, v prihodnosti pa se zaradi podnebnih sprememb pričakuje, da bodo še pogostejše. Nedavna raziskava kaže, da kar 70 % Evropejcev misli, da so težave z vodo zaskrbljujoče, torej je zavedanje veliko, poskrbeti moramo le, da se bodo besede prevesile tudi v dejanja.