vonj po klor dioksidu

Ga občasno zavohate tudi vi?

Voda javnega vodovodnega sistema Rižanskega vodovoda Koper je varna za pitje na celotnem območju obalnih občin. Voda je na vodarni v Rižani pripravljena s postopkom ultrafiltracije, to je membranska tehnologija, kjer je velikost por membrane, skozi katero prehaja voda, očem nevidna in zadrži vse mikroorganizme ter delce večje od 0,03 mikrometrov. Voda je po prehodu skozi ultrafiltracijo izredno visoke kakovosti in že pitna brez dodatnega razkuževanja.

Ultrafiltrirana voda odteče v izredno dolg in razvejan vodovodni sistem, ki obsega nekaj manj kot 1000 kilometrov. S ciljem zagotavljati in ohranjati skladno pitno vodo do slehernega porabnika, se pitni vodi pred iztokom v sistem distribucije doda dezinfekcijsko sredstvo - klor dioksid.

Klor dioksid ima specifičen vonj, ki se razlikuje od klora, na katerega smo navajeni iz bazenov, in je bolj oster. Še močneje se ga zazna pri razprševanju vode (tuši) in v topli vodi, nekateri ljudje pa ga zaznajo tudi že pri zelo nizkih koncentracijah. V spomladanskih mesecih se praviloma začne povečevati poraba vode, kar pomeni, da voda hitreje steče po sistemu in hitreje doseže porabnike, zato je rezidual klor dioksida zaznati bolj, kot običajno.

Koncentracijo klor dioksida se dodaja glede na priporočila NIJZ (Nacionalnega inštituta za javno zdravje). Nadzor nad vsebnostjo dodanega klor dioksida izvajamo na vodarni Rižana neprekinjeno (tako pri sami dozaciji, kot tudi na iztoku pitne vode v sistem distribucije) in po celotne vodovodnem sistemu - to je v vodohranih in tudi pri končnih porabnikih na internih pipah. Na podlagi rezultatov notranjega nadzora izhaja, da je koncentracija klor dioksida v pitni vodi vseskozi znotraj dovoljenih vrednosti in da je voda varna in pitna brez omejitev. Ukrep prekuhavanja ni potreben.