Vodni dnevi 2005

Rižanski vodovod Koper - Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

12. in 13. oktobra 2005 je v Portorožu potekal simpozij Vodni dnevi 2005, ki ga je organiziralo Slovensko društvo za zaščito voda. Na simpozij je bil povabljen tudi prof. dr. Peter Wilderer, eden vodilnih strokovnjakov na svetu, ki je predstavil možnosti preskrbe in gospodarjenja z vodami.

 

V zvezi s to problematiko so predavatelji simpozija obravnavali naslednje teme: sistem kakovosti v laboratorijih na področju varstva okolja, čiščenje odpadnih vod in obdelavo blata ter razne vidike pitne vode, tako tiste, ki priteče iz vodovodnih cevi, kot tudi ustekleničene.