Voda je življenje

RIŽANSKI VODOVOD KOPER. EDINI, KI OBALO IN NJENO ZALEDJE OSKRBUJE S ČISTO PITNO VODO.

Je tako vsakdanja, da o njej včasih sploh ne razmišljamo. Pa poznate vse njene koristi?

Če bi našteli res vse, bi lahko napisali knjigo. Pa jih naštejmo le nekaj:

  • nas odžeja in ne vsebuje sladkorja, kot nekatere druge pijače,
  • redno pitje pripomore tako k fizični kot psihični kondiciji,
  • igra pomembno vlogo v človeškem telesu (uravnava temperaturo ...),
  • ne redi,
  • ...

Čeprav jo jemljemo za nekaj vsakdanjega, pa se moramo ves čas truditi, da bomo imeli pitne vode dovolj tudi v prihodnosti. Voda ohranja naš planet, poln življenja. Zato vseeno – skrbno.